آرشیو اطلاعیه‌ها

- ثبت درخواست معافیت تحصیلی برای مشمولان پذیرفته شده در دانشگاه علوم پزشکی بابل از طریق دفاتر پلیس +10 شهرستانها

- ثبت درخواست معافیت تحصیلی برای مشمولان پذیرفته شده در دانشگاه  علوم پزشکی بابل از طریق دفاتر پلیس +10 شهرستانها:

 بدین نحو که مشمولان مورد نظر شهرستانهای غیر از بابل بدون مراجعه به دانشگاه با ارائه برگه قبولی در آزمون سازمان سنجش ،به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک (پلیس +10) محل استقرار دانشگاه یا محل سکونت مراجعه تا معافیت تحصیلی صادر گردد.. ضمنا" در این خصوص الزامی برای ارائه برگ درخواست معافیت از سوی دانشگاه ها به دفاتر خدمات الکترونیک پلیس + 10 نمی باشد.

ضمنامبلغ دریافتی از پذیرفته شدگان ثبت نام اولیه  به دفتر پلیس +10 شهرستان بابل ، متعاقبا  در صورت عادی شدن شرایط از جهت ویرو س کووید 19 وبازشدن کلاس حضوری، با مراجعه حضوری  به همراه فیش واریزی به دفتر پلیس +10به آدرس :میدان دانشگاه علوم پزشکی  بابل جنب کلانتری 12 // نسبت به دریافت مبلغ ازجانب مسئول دفتر مسترد می گردد.

بدیهی است،پذیرفته شدگان شهرستان بابل بعد از عادی شدن شرایط میتوانند با مراجعه به همین  دفتر پلیس +10 با ارائه برگه قبولی در آزمون سازمان سنجش و فیش واریزی، نسبت به دریافت معافیت تحصیلی اقدام کنند.

 توجه:تحویل معافیت تحصیلی دانشجویان به دانشگاه به همراه دیگر مدارک درزمانی که متعاقبا اعلام می گرددمیباشد

                              امور پذیرش وثبت نام معاونت آموزشی بابل

تقویم آموزشی
 •  
 •  
 • تقويم نيمسال دوم سال تحصيلي1400-1399 دانشگاه علوم پزشکي  و خدمات بهداشتي درماني بابل  (مربوط به ورودیهای سال 99)

نیمسال

 

زمان انتخاب واحد

 

شروع و پايان آموزش

 

حذف و اضافه

 

حذف اضطراري

 

مدت و تاريخ برگزاري امتحانات

ارزشیابی اساتید

نيمسال دوم سال تحصيلي1400-1399

از روزدو شنبه تاریخ  18//12/99 الی چهارشنبه

20/12/99

از روز شنبه

تاریخ 23/12/99

الی

پنجشنبه31/4/00

ازروزشنبه تاریخ 21/1/00

الی

یکشنبه 22/1/00

از روز سه شنبه تاریخ 25/3/00

الی

چهار شنبه 26/3/00

از روز شنبه تاریخ 2/5/00

الی

شنبه 16/5/00

از چهارشنبه 16/4/00

الی

چهارشنبه 6/5/00

 • معاونت آموزشي دانشگاه   -امورپذيرش و ثبت نام
 •  
 •  
 •  
 • تقويم نيمسال دوم سال تحصيلي1400-1399 دانشگاه علوم پزشکي  و خدمات بهداشتي درماني بابل (مربوط به ورودیهای قبل از سال 99)

نیمسال

 

زمان انتخاب واحد

 

شروع و پايان آموزش

 

حذف و اضافه

 

حذف اضطراري

 

مدت و تاريخ برگزاري امتحانات

ارزشیابی اساتید

نيمسال دوم سال تحصيلي1400-1399

از روزسه شنبه تاریخ  30/10/99 الی جمعه

3/11/99

از روز یکشنبه

تاریخ 5/11/99

الی

چهارشنبه 12/3/00

ازروز یکشنبه تاریخ 19/11/99

الی

دوشنبه 20/11/99

از روز سه شنبه تاریخ 7/2/00

الی

چهار شنبه 8/2/00

از روز دوشنبه تاریخ 18/3/00

الی

شنبه 5/4/00

از شنبه 1/3/00

الی

شنبه 22/3/00

 •  
 • معاونت آموزشي دانشگاه   -امورپذيرش و ثبت نام
 •  
قابل توجه دانشجویان ورودی سال 99 جهت ارسال مدارک

نحوه ارسال مدارک

بند1:بصورت پستی برای دانشجویان غیر از شهرستان بابل

مدارک لازم:

تصاویر شناسنامه و کارت ملی یک سری

6 قطعه عکس پشت نویسی شده.

اصل مدارک دیپلم و پیش دانشگاهی یا گواهی موقت و ریزنمرات آنان و

تصاویر برای پسران 2 سری و برای دختران اصل مدارک و یک سری تصاویر

اصل گواهی موقت یا ا صل پایان تحصیلات دوره متوسطه دوم به همراه ریزنمرات

 تصاویر برای پسران 2 سری برای دختران  اصل مدارک و1 سری  تصاویر

 اصل فرم انصراف قطعی دانشجو در صورت انصراف از تحصیل و تسویه حساب کامل تایید شده دانشگاه مربوطه .

تصویر کارت پایان خدمت دائم ،کارت معافیت پزشکی در مدت اعتبار آن ویژه آقایان در صورت داشتن یا تصویر معافیت تحصیلی، در غیر اینصورت فیش واریزی برای صدور معافیت  تحصیلی به  بانک ملی باشماره کارت  6037997562002312 بنام آقای کاظم تیموری خناری به مبلغ 8700تومان.

cd  مربوط به زمان ثبت نام اینترتی که  مدارک مربوطه بارگذاری شده بود.

آدرس پستی برای دانشجویان خارج از شهرستان بابل : شهرستان بابل -خیابان گنج افروز -دانشگاه علوم پزشکی –معاونت آموزشی –امور پذیرش وثبت نام

بند2: نحوه تحویل دستی برای دانشجویان شهرستان بابل وحومه بابل:   صرفادانشجویانی که محل سکونتشان در بابل وحومه همین شهرستان میباشد میتوانند مدارک را بصورت بسته بندی در ساعات فعال اداری به آدرس خیابان گنج افروز – دانشگاه علوم پزشکی -معاونت آموزشی- امور پذیرش وثبت نام   در روزهای تعیین شده ذیل به خانمها حقانی- یوسفی تحویل دهند.

. رشته پزشکی  روزانه وپردیس از روز دوشنبه 22لغایت سه شنبه 23/10/99

رشته های دندان پزشکی وفیزیوتراپی روزانه وپردیس از روز  دوشنبه 29لغایت سه شنبه 30/10/99

رشته پرستاری ومامایی روزانه وپردیس درروزهای چهارشنبه 1/11/99 وشنبه 4/11/99

رشته های  دانشکده پیراپزشکی  و دانشکده بهداشت یکشنبه5/11/99لغایت دوشنبه 6/11/99

رشته های  دانشکده توانبخشی سه شنبه 7/11/99لغایت چهارشنبه 8/11/99

 رشته های دانشکده رامسر پرستاری وبهداشت از روز شنبه 11/11/99لغایت یکشنبه 12/11/99

توجه: مدارک بصورت غیر بسته بندی تحویل گرفته نمیشود. ذکر  نام نام خانوادگی ونام رشته روی بسته الزامی میباشد.

کد پستی : 47745-47176

                                                                                      معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بابل